Er 14 pasienter på sykehus i Norge nok til å påstå, slik Sigurd Larsen gjør i avisen, at disse 14 forårsaker at mange med andre sykdommer må vente med utredninger og operasjoner i ubestemt tid?

Den ferskeste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet forteller oss at det var 14 flere pasienter innlagt med covid som var uvaksinert, enn de som var innlagt som fullvaksinert. Nærmere bestemt 85 pasienter uvaksinert og 71 pasienter fullvaksinert var innlagt på sykehus med covid den siste uken i 2021.

I underkant av 160 pasienter var innlagt med covid i nevnte uke, det er jeg sikker på at sykehusene vår taklet fint! Forresten savner jeg tall på hvor mange som var del- vaksinert og innlagt med covid som hovedårsak. Hvilken kategori vil en person med en vaksinedose havne i?

legemiddelverket.no ligger rapport pr. 4. januar om bivirkninger fra vaksinen.Over 48.000 har meldt inn mulige bivirkninger i Norge, det spenner seg fra mindre alvorlig til alvorlige tilstander som blodpropp, hjertebetennelse og hjerteposebetennelse m.fl. Når jeg leser at 50 ungdommer i alderen 12-17 år har havnet på sykehus med melding om alvorlig bivirkning av vaksinen, får jeg lyst til å gråte på deres vegne. Ved å inkludere aldersgruppen opp til 29 år er det 648 stykker med meldinger om mistanke om alvorlig bivirkning av vaksinen, hvorav 113 unge mennesker som har hvor det er meldt om alvorlige tilstander som hjertebetennelse eller hjerteposebetennelse.

Andre aldersgrupper får de samme bivirkningene og ingen kan si i forveien hvem det rammer. Jeg skjønner meget godt at mange velger å takke nei til denne vaksinen. Det er ikke overbevisende at vaksinen er en god løsning når den ikke virker godt nok og man må ta 3. dose og det snakkes om 4. dose!

Heldigvis sier Folkehelseinstituttet at all vaksinering i Norge er frivillig. Forrige gang det ble påtvunget medisinsk behandling i stor skala i Europa, var under krigen. Vi er vel kommet lenger enn det i Norge i dag, eller?

Naturlig immunitet fungerer bedre mot viruset og spredningen av det. Jeg syns at myndighetene bør tillate et høyere smittetrykk og bør dermed lette på tiltakene. Ved å akseptere 5.000 smittede daglig i landet vårt, vil det allikevel gå 2-3 år før pandemien er over.

Det viser seg at vaksinen ikke stopper smittsomhet, da må vi slippe opp slik at flere kan få naturlig immunitet. Når helsetjenesten ikke ble overbelastet med ca 5.000 smittede daglig av delta-varianten, vil vi kunne tåle et høyere smittetall av omikron-varianten, som gir mildere sykdomsforløp.

At uvaksinerte ikler seg en offerrolle, slik Einar Tho skriver i redaktørens spalte den 10. januar, stiller jeg meg uforstående til.

Uvaksinerte har valgt å ta ansvar for sin egen helse uten vaksinen og kan ikke forvente at andre skal gjøre det for de. Selvsagt bærer alle et ansvar for vår neste, vaksinert eller uvaksinert, til å møte andre med respekt og selvsagt ikke smitte noen med hensikt.

Friske folk må få ferdes fritt! Det er en menneskerettighet og burde ikke være for mye å forlange i et demokrati som Norge. Glem de grønne passene, de passer ikke inn!