Friskmelder fileten. Men styr unna leveren …

For første gang har forskere kartlagt innholdet av miljøgifter i norsk breiflabb, lyr og rødspette. Resultatet er ikke bare oppløftende.