Front mot front i rus

Oddingen ble tatt for bilkjøring i amfetaminrus to ganger med en måneds mellomrom. Andre gang endte det front mot front.