Forbedring av veistandard og trygge skoleveier, er noe Karmøy Frp er veldig opptatt av og har jobbet lenge for i kommunen vår. Dette selvsagt uten bompenger.

Karmøy FrP ønsker å fornye Eikjevegen slik at den blir trygg for både myke trafikanter og bilister. En trygg skolevei vil fjerne mange foreldres bekymringer.

I budsjettforslaget vårt for 2023 – 2025 hadde vi lagt inn en investering på 200 millioner for finansiering av ny Eikjeveg uten å bruke bompenger eller øke andre skatter og avgifter. Forslaget vårt lå an til å få flertall, men dessverre falt forslaget vårt.

Det er bekymringsfullt at standarden for Eikjevegen ikke er god nok og at trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelig. Bilister, fotgjengere og syklister kjenner på en utrygghet hver eneste dag. Det må vi ta på alvor og gjøre noe med!

For oss i Frp er det viktig at alle skal føle seg trygge på veiene i hele Karmøy kommune. En ny og forbedret Eikjeveg vil gi bedre trafikksikkerhet og trygghet for alle som ferdes langs veien. Spesielt er dette viktig for barn og unge som ferdes i området. Foreldre skal kunne sende barna sine til skolen uten å være bekymret.

En utbedring av Eikjevegen er en investering her og nå, og for fremtiden. Karmøy kommune må prioritere trafikksikkerhet, samtidig som kommunen også vil dra nytte av at det legges til rette for utbygging av boliger og næring. Dette vil gi gevinster for alle. Ny Eikjeveg vil legge til rette for utbygging av flere boliger, flere vil flytte til kommunen som igjen gir økte skatteinntekter, næringslivet styrkes med økt aktivitet og tilgjengelighet til ressurser, og alle vinner.

En ny vei vil bidra til økt tilgjengelighet til viktige arbeidsområder og transportruter, og skape et tryggere og mer attraktivt lokalsamfunn.

Vi i Frp vil fortsette å jobbe for å realisere veiprosjekter uten bompenger og økte skatter og avgifter, og vil fortsette å ha fokus på å finne løsninger som tar hensyn til trafikksikkerheten for alle trafikanter. Vi håper at innbyggerne i Karmøy vil være på lag med oss i denne viktige saken.

Vi oppfordrer alle som bryr seg om innbyggernes trygghet til å støtte oss i kampen for en ny og tryggere Eikjeveg, og andre veier, uten bompenger. Sammen kan vi sørge for at Karmøy kommune blir en trafikksikker kommune som alle ønsker å bo i, og at næringslivet i Karmøy kan fortsette å vokse og utvikle seg.

Frp vil jobbe for innbyggernes trygghet og frihet, og vi vil fortsette kampen for å skape en trygg og bærekraftig fremtid for Karmøy.