HAUGESUND: Det er gjort funn av døde havsuler flere steder i Rogaland siste tiden.

Havsule er en sjøfugl som stort sett lever ute i det åpne hav, men den siste tiden er flere både svake og døde fugler funnet på land.

– Dette er store og staselige fugler som tiltrekker seg oppmerksomhet. Men publikum må for all del ikke røre dem, sier Alf Tore Mjøs.

– Ekstremt smittsomt

Mjøs er konservator ved avdeling for naturhistorie ved Stavanger Museum og administrerer ringmerking.

Mandag publiserte han et innlegg i Facebook-gruppa «Fugler i Rogaland» for å advare.

– Årsaken er at dette trolig kan kobles til det massive utbruddet av fugleinfluensa i Skottland og andre deler av Nordsjøen. Det er ekstremt smittsomt, og vi er kjent med at noen har tatt med seg svake fugler for å prøve å hjelpe dem.

Det ber Mjøs folk innstendig om å la være.

– Kontakt Mattilsynet. Eventuelt Statens naturoppsyn, de har også rutiner for dette. Det viktigste er at det blir tatt prøver av fuglene og at de fjernes slik at ikke andre fugler spiser på dem og smittes.

Kan smitte videre

Ifølge Mjøs hekker mange av havsulene på Shetland.

– Det er et massivt utbrudd av fugleinfluensa der, og disse fuglene har hele Nordsjøen som lekegrind. Det er trolig mange britiske fugler som er her i vårt område og drar med seg smitte, mener Mjøs.

Han peker blant annet på risikoen for at fuglene i verste fall sprer smitte videre til andre dyr og fugler.

– Spesielt kritisk er det for hønsebesetninger.

– Vil trolig eskalere

Flere døde havsuler er funnet lokalt.

Ifølge Mjøs ble to døde fugler observert fra Utsira-båten denne uka, en er funnet i Tysvær og Haugesunds Avis har fått tilsendt bilde av en død havsule på Veste i Haugesund tirsdag ettermiddag.

– Det er mange som er funnet på ulike strender her i sørfylket. Det er ganske omfattende, og trolig vil det eskalere. Flere er funnet på populære badestrender der det nå ferdes mer folk, derfor er det viktig at folk er klar over dette.

Mjøs sier det er unormalt at fuglene er så nær land.

– Det skyldes trolig at de er syke og blir avkreftet.

– Vi har fått en del meldinger

– Vi har fått en del meldinger om døde havsuler her i distriktet. Vi følger situasjonen tett, starter avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet, Kristin Lervåg.

Hun kan ikke bekrefte at det er fugleinfluensa som er årsaken til at flere fugler er funnet døde.

– Vi har tatt prøver og sendt dem til Veterinærinstituttet for vurdering. De har vi foreløpig ikke fått svar på.

Lervåg sier de samler prøvene nasjonalt for å se om det er sammenheng.

– Fugleinfluensa hos ville fugler er nok noe vi må anse som en normaltilstand. Finner vi åpenbart syke eller flere døde fugler i et område lokalt tar vi prøver, sier hun.

Lervåg ber folk som kommer over døde fugler om å ta kontakt med Mattilsynet.

– På den måten kan vi vurdere behov for prøvetaking. Når det gjelder overføring av smitte til mennesker av fugleinfluensa anses den av Folkehelseinstituttet som lav, sier hun.