Fylkesdirektøren er bekymret for lærlingene. 117 permittert før helgen.

Nesten 17.500 elever i den videregående skolen i Rogaland får nå digital opplæring. Skolene har vært stengt siden mandag 16. mars. Samtidig renner det inn permitteringer fra fylkets lærlinger.