DEBATTINNLEGG: Det var fint å lese i Haugesunds Avis onsdag 17. september at ideen om en ny svømmehall i «Grytå» igjen er aktuell. Blir dette noe av, kan vi si at svømmehallen er «kommet hjem».

Her er et sitat fra Knut Morlands bok «Tilbakeblikk II»:

«Skipsmekler R.G.Hagland var kommunalpolitiker og var bl.a. byens ordfører i 1904. Han gav store deler av formuen sin til beste for tiltak i byen. Tomta bak Breidablik skole gav han til lekeplass for barn i 1927. Byen hadde på det tidspunktet store økonomiske problemer. Hagland var redd for at ga han tomta til byen, så kunne kreditorene ta den. Den ble derfor klausulbelagt. En tomt som kun kunne brukes til lekeplass for barn, eventuelt svømmehall var uten omsetningsverdi. Følgelig ville ikke kreditorene gå til aksjon.»

Grytå ble altså gitt med klausul at den skulle brukes til lekeplass, eventuelt svømmehall. Svømmehall-tanken ble tatt opp av Øivind Wendelbo Aanensen, som overtok skipsmeglerfirmaet. Han var en ildsjel av de sjeldne, som knapt ga kommunepolitikerne et øyeblikks fred. Han var musikkinteressert (bl.a. formann i Mandskoret av 1914), han ivret for å etablere Haugesund Musikkskole, og da Grytå ble forlatt som sted for svømmehallen, jobbet han for full musikk for det som ble Haraldshallen.

I min journalisttid hadde jeg ofte kontakt med ham, vi hadde et par felles interesser, og han ga meg mye stoff til avisen. Jeg har sagt det til etterkommerne (som har tatt så godt vare på arven) og jeg sier det igjen: Det er en forsømmelse at Øivind Wendelbo Aanensen aldri fikk «De fykende måker». Han var vel litt for pågående for det kommunalpolitiske establishment.

Men for en morsom og inspirerende person han var! Og han fikk mye til.

Jeg håper det lar seg gjøre å bygge en svømmehall i Grytå. Det vil være byhistorisk korrekt og det vil være et stort pluss for byens sentrum, som det nå snakkes så mye om.