HAUGESUNDS AVIS MENER: Det er spennende tider i verfts- og leverandørindustrien – alltid. Dette er en bransje hvor lønnsomhet og sysselsetting hele tiden svinger med kundenes aktiviteter. Mange faktorer er utenfor egen kontroll, som oljepris, valutakurser og kostnadsnivå i Sør-Korea.

Kampen om kontraktene avgjør om det jobber 2.000 eller 500 personer ved Westcon i Ølensvåg, og om ingeniørene i DeepOcean i Karmsundgata går hjem klokka 15 eller 19.

Vi har en stund vært på vei ned i en bølgedal, i alle fall for noen av bransjene koblet direkte til olje- og gassvirksomhet. Derfor var det gledelig å bringe flere positive nyheter herfra på tampen av uka som gikk: Nevnte DeepOcean vokser stadig og fikk sammen med Technip ny avtale for Statoil om rørledningsberedskap.

Apply Leirvik leverte, som planlagt og uten problemer, boligmodulen til Edvard Grieg-plattformen som Kværner Stord ser ut til å få ferdig på skjema.

Dette er selvsagt ikke en friskmelding; vi husker nylige oppsigelser hos Westcon, Aibel og flere. I siste årsberetning fra styret i Westcon Group påpekes det at aktiviteten i oljeservicevirksomheten i Nordsjøen ser ut til å flate ut fortere enn forventet, og konkurransen øker. Samtidig ser vi at det stadig siger rigger inn Ølsfjorden.

Westcon-styret kommenterer også at de tar og har tatt grep; omstrukturering og kostnadskutt. Dette ser vi gjelder hele sektoren. Statoil kutter mange milliarder kroner. Det forplanter seg i hele bransjen.

Både direktør Mads R. Bårdsen i DeepOcean og konsernsjef Jan Arve Haugan snakket om betydningen av kostnadskutt, i Haugesunds Avis fredag. For å sikre arbeidsplasser, for å vinne konkurranser, må slike prosesser sørge for at det kuttes der det bør, og satses der det må.

Kvalitet og leveringsdyktighet er konkurransefortrinnet, og må ikke bli skadelidende. Om koreanske, vietnamesiske og andre lavkostverft har slitt på den fronten, er det grunn til å tro at de blir stadig bedre.

Haugan påpeker at det er et viktig og positivt signal at Kværner Verdal fikk kontrakten med å bygge to stålunderstell til Johan Sverdrup. Det viser at norske selskaper kan konkurrere også på den slikt arbeid. Det får de til ved kostnadskutt – og underleveranser fra Sørøst-Asia. Slike komboer er gjerne løsningen for Aibel, også.

For næringen, i alle fall for den delen som er koblet mot utbygging, er Johan Sverdrup-oppdragene eksamen i omstilling. Her kommer det trolig store anbudsrunder utover året.

Vi håper og tror lokale bedrifter skal få sin del av kaka – og gi trygge industriarbeidsplasser i regionen vår i mange år.

Statoil kutter mange milliarder kroner. Det forplanter seg i hele bransjen.