KOLLEKTIVTRAFIKK: I desember skal fylkestinget vedta en ny busshverdag for Haugesund-regionen. Bakteppet er at bare tre prosent av våre reiser går med buss. Målet er at vi skal ta bussen mer.

To bybussruter

Fylket foreslår to bybussruter. Den ene med start/stopp på Bleikemyr og den andre på Vormedal. Dagens rute 5 til Vormedal fjernes, men blir delvis integrert i den ene bybussruta.

Rute 1: Bleikemyr – Sentrum – Fjellvegen – Raglamyr får avgang hvert kvarter.
Rute 2 Vormedal – Sentrum – Haraldshallen–Skåredalen–Raglamyr får avgang hver halvtime.

Noen konsekvenser

  • Direktebuss Vormedal–søndre bydel–sentrum–idrettsområdet ved Haraldshallen.
  • Flere avganger mellom Haugesund sentrum og Raglamyr.
  • Ingen busser om Moksheimåsen.
  • Snik sør for Vormedal mister busstilbudet, men får egne skoleavganger.
  • Dagens ekstraavganger fra Vormedal som kjøres via Salhusvegen forsvinner.

Torvastad og Kolnes

  • Dagens rute 24 Haugesund sentrum–Raglamyr–Kolnes–Norheim endres. Den skal ikke lenger gå til byen–bare mellom Kolnes–Raglamyr og Norheim.
  • Rute 7 til Torvastad får redusert avgangene lørdager og søndagsavgangene fjernes.
  • Avganger som ikke er skoleturer på 26-bussen mellom Norheim–Vormedal–Røyksund–Fosen, innstilles.

Endringer i Tysvær

Rute 9 går i dag fra Grinde til Haugesund og videre til Åkrehamn. Den foreslås splittet. Åkrehamn får 9-bussen og får en enklere trasé i Haugesund.

Grinde får en ny rute 6, med endepunkt på toppen av boligfeltet på Garhaug.

Den nye ruta vil følge E 134 og ikke gå gjennom Førre og Frakkagjerd som i dag.

Dette vil redusere reisetiden med seks minutter mellom Aksdal og Haugesund, hvis forslaget blir vedtatt.

Ingen buss til øyene

Hvis forslaget blir vedtatt, mister Hasseløy og Risøy bussforbindelse, men pendlerruta til Aibel består.
Rute 31 mellom Haugesund og Kvalsvik reduseres. Også 38-bussen til Hagland nord i Haugesund reduseres.

Som konsekvens av at rute 24 (Kolnes-bussen) ikke skal gå til Haugesund sentrum, vil det bli redusert tilbud i Spannavegen. Busstilbudet i Kvitsøygata blir borte.

Basert på dagens passasjertall vil de foreslåtte endringene gi økt frekvens eller andre forbedringer til 4.400 passasjerer.
660 vil få redusert tilbud eller miste busstilbud. Endringene vil gi en samlet besparelse på cirka 1,5 millioner kroner.

Samtidig foreslår fylkeskommunen kraftig reduserte priser på bybussrutene i Haugesund og Norheim/Vormedal. 10–15 kroner er anslaget som foreløpig er nevnt for en enkeltbillett i den utvidede sentrumssonen. I dag er det halv pris i Sone 1, sentralt i Haugesund.

Takstspørsmålet blir behandlet i en egen politisk sak som fylkestinget skal avgjøre i desember. Ruteendringsforslagene skal også behandles politisk i desember. Forslaget er nå ute på høring i kommunene.

0,7 mill. for 80 personer

Formannskapet i Karmøy behandler forslaget på mandag. Rådmannen stiller seg positiv til forslaget, men synes det er uheldig at Torvastad mister nesten alle bussavgangene i helgene. Derfor foreslår han at dagens ruteavganger opprettholdes også etter juni 2015. Ruta har for øvrig 80 passasjerer per helg. Den foreslåtte reduksjonen vil gi en årlig besparelse på rundt 700.000 kroner.

Rådmannen ber også fylkeskommune justere dagens bussruter mellom Håvik og Skudeneshavn, slik at de i større grad korresponderer med rutene til Nettbuss og Kystbussen.