ODDA: Det kom fram på et informasjonsmøte på Odda rådhus torsdag ettermiddag.

Husene på andre sida av elva Opo, på området Hjøllo, blir nå vurdert som utenfor fare, og folk kan flytte hjem igjen.
De fire husene ligger i Opovegen, på vestsida av elva.

Odda kommune håper å forsterke brua som er delvis rast slik at man kan kjøre til Hjøllo, og teknisk sjef Jostein Eitrheim håper å få reetablert veiforbindelsen i løpet av helgen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal i løpet av morgendagen grave i elvebunnen for å lede Opo vekk fra Hjøllo-sida.

NVE skal for øvrig gjennomføre befaring langs vestsida av Opo i løpet av torsdagen.