ODDA: Bolighuset var bygget i 1982. Men da de nye eierne i juli 2013 skulle begynne oppussing av huset, merket de en vond lukt fra underetasjen. Da de så fikk revet taket på badet i kjelleren, oppdaget de at himlingen var svart av museskitt. Der var store mengder muselort og urin, samt flere inntørkede døde mus.

Beskrivelsen er fra en fersk dom i Hardanger tingrett, som har dømt arvingene til dødsboet, og forsikringsselskapet deres, til å betale til sammen 450 tusen kroner etter å ha solgt et hus som viste seg å ha omfattende museskader.

– Det var en museinvasjon

Da store deler av tak, vegger og gulv i resten av kjelleren var revet, ble det ifølge dommen funnet et musebol med flere døde mus i undertaket i kjelleren, rett under badet i første etasje.

– Under inspeksjonen ble det funnet spor etter mus i hele huset, heter det i en rapport fra skadedyrselskapet Anticimex.

En takstmann takserte skadene til 592.000 kroner.

– Det er årsakssammenheng med kraftig lukt av ekskrementer fra mus som har medført av boligen ikke er beboelig, skriver han.

– Det var en museinvasjon. På befaringen i forbindelse med rettssaken var det verste revet. Likevel kjente vi en svært stram lukt i hele huset, sier advokatfullmektig Kristin Sundby i HELP Forsikring, der paret hadde boligkjøpsforsikring.

– Boligen er godt holdt

Da takstmannen vitnet i retten, sa han at dette var det verste han har sett av museavføring. Han hadde da 36 års bakgrunn som takstmann, og sa han hadde hatt en del oppdrag med museproblemer i hus.

Retten mener kjøperne hadde rett til å vente normalt god standard i et hus fra 1982.

I salgsdokumentet står det at «Boligen er godt holdt..», samtidig som kjøperne ble gjort oppmerksom på at dette var et dødsbo, og at arvingene derfor hadde begrenset kunnskap om boligen.

Retten har kommet til at prisavslaget (boligen ble solgt for 2,4 millioner kroner) bør settes til 325.000 kroner. I tillegg må selgerne betale 50.000 til boligkjøperne, som måtte leie hus hos arbeidsgiveren for seks tusen kroner måneden. Oppå dette må de også betale 75.000 i saksomkostninger.