Nei, det var ikke bedre før!

Tidligere i år vedtok utvalg for oppvekst et felles mobilforbud for alle byens grunnskoler. Et forbud som innskrenker de enkelte skolenes mulighet til å velge selv. Dette er et forbud som bygger på̊ mistillit mot elevene, og skolenes ledelse. Vi i Haugesundregionen Unge Høyre skal stå aktivt imot et mobilforbud på̊ alle Haugesunds ungdomsskoler. Forbudet oppleves som en overkjøring av lokaldemokratiet på hver enkelt skole.

Et vanlig argument som taler for et mobilforbud, er mengden nettmobbing. Haraldsvang skole er den største skolen i Haugesund med omtrent 500 elever. Denne skolen fikk innført mobilforbud med tvang via et felles forbud. Tidligere var ordningen slik at elevene la mobilene i et mobilhotell, og fikk de til friminuttet. Som tidligere elevrådsleder på̊ Haraldsvang Skole hadde jeg god kontakt med elevene på̊ skolen, og fikk tydelig tilbakemelding på at ordningen hadde positiv effekt. Haraldsvang skole har for eksempel ikke hatt et stort problem med nettmobbing.

Hvorfor da lage et problem av noe som funker?

Ungdomstiden er en tid preget av usikkerhet og forandring. I disse tidene kan mobilen være en trygghet, kanskje for å ringe hjem, kanskje for å ha kontakt med en venn eller rett og slett for å ikke se sårbar ut. Ikke alle elever har noen å snakke med, og da vil mobilen bekjempe ensomhet. Ved et mobilforbud blir en ensom skolehverdag enda ensommere. Noen bruker også̊ telefonen sin til gaming, noe som kan være en felles interesse blant elever. Gi heller elevene ulike arenaer å spille på, også digitale. Slik kan telefonen føre til nye vennskap.

Som tidligere elev på Haraldsvang kan jeg bekrefte at 95 prosent av elevene som står ute i friminuttet sosialiserer seg med andre. Likevel er det ingen skam å stirre ned på̊ mobilen. Ungdommer er ikke så enkle at hvis du fratar de mobilen vil de med en gang utvikle bedre sosiale ferdigheter. Gi de heller en grunn til å legge bort mobilen!

Alle skolene i byen har ulike tilbud av inne- og uteområder. Det er derfor helt urimelig å lage et felles forbud når skolene har store variasjoner av tilbud for elevene i friminuttene. Vi bør heller legge til rette for at skolene skal få spillerom til å arrangere alternative aktiviteter i friminutt. Resultatet av dette ville vært mindre ensomhet og mer sosial kompetanse.

Gi oss elever heller en grunn til å legge fra oss telefonene!