Det er ulike meninger blant folk om lærerstreiken, men ingen kan nekte for at det er et av de hardeste yrkene som fins.

Når begynnerlønnen etter skatt ikke er større enn det mange pensjonister har, er det all grunn til å komme med et varsko. Samtidig er det grunn til å tro at streiken ikke bare dreier seg om penger.

Lærerne er også opptatt av å få tilbake en del av statusen de en gang hadde. Det får de ikke i et yrke hvor betalingen på langt nær står i forhold til utdanningen.

For nærmere hundre år siden og enda lenger bak i tid var det å være lærer et av statusyrkene, sammen med lege og prest. Da sto det respekt av lærerne. Selv ikke foreldre kunne overprøve dem. Det kan de i dag.

Mange foreldre blander seg stadig inn i lærernes avgjørelser. Man kan godt si at de er der når det passer dem. Ellers er det lærerne som står for det meste av oppdragelsen. Og den begynner allerede i barnehagen.

De som er imot streiken argumenterer med lange ferier og kort arbeidsdager. Samt en to års pandemi som verken elever eller lærere kunne noe for. At mange elever med såkalte ressurssterke foreldre da var privilegerte, er ikke å ta for hardt i. Men sånn har det alltid vært.

Barn som vokser opp i hus med fulle bokhyller har alltid hatt noen års forsprang. Det er bare å spørre sosiologer og andre forskere. Men dette er ikke lærernes skyld. Dersom noen i det hele tatt kan lastes for det.

Og at de har lange ferier og korte arbeidsdager er en sannhet med modifikasjoner. En eldre og erfaren lærer bruker mye kortere tid på for eksempel å rette oppgaver enn en ung og uerfaren. Likevel er det de yngste som tjener minst. Det er både rettferdig og urettferdig. I nesten alle yrker er det de som har mest erfaring som får mest inn på lønnskontoen.

Saken er bare den at det er de unge lærerne som skal fortsette å undervise. Det er de unge som skal søke lærerstudiet. De eldre går en dag av med pensjon, de som holder ut så lenge. For å undervise en klasse med 20-30 ungdommer krever styrke, ikke minst mentalt.

Derfor er det viktig at lærerne får den lønnen de ber om. Ellers er det fare for at yrket en gang dør ut.