Gigantsprekk for idrettshallen på Vormedal

Rådmannen ber kommunestyret i Karmøy bevilge mer penger.