RADIO 102: Nå blir Kydland ny kommunikasjonssjef i Helse Fonna, og utelukker ikke at han kommer til å ta opp temaet internt.

– Jeg var jo en av de som uttalte meg den gangen, gjennom mitt medlemskap i Vestafjelske Redaktørforening. Vi hadde et møte med ledelsen i Helse Vest og Helse Bergen og la fram våre argumenter, men vi kom ingen vei. De har sin begrunnelse som vi ikke er enige i. Nå går jeg over på «den andre siden» og må kanskje bite det i meg, da dette er noe som er bestemt i Helse Vest sentralt, og som Helse Fonna bare må rette seg etter. I den grad jeg mener det er feil, så må jeg eventuelt ta det opp internt. Det får tiden vise. Jeg må uansett forholde meg til det som er bestemt, sier Kydland.

Årsaken til at han og andre redaktører reagerte på at Helse Vest endret sin praksis er at de mener det følger et informasjonsbehov i kjølvannet av alvorlige ulykker, og at det er av offentlig interesse om menneskeliv har gått tapt.

– Da blir det litt rart når vi plutselig skal melde om store ulykker, og så bare stopper det der. Så får vi kanskje vite lenge etterpå at noen har omkommet.

HØR INTERVJU MED KYDLAND PÅ RADIO 102