Dette er ikke første gangen det skrives om hvor krevende det er å gjøre en skikkelig god jobb uten tilstrekkelig bemanning. Rett og slett mangel på folk i helsevesenet og eldreomsorgen, hvordan hverdagen er vanskelig for pleieren å få det til å gå opp. Det er flott å lese i avisen at pleierne kjemper for jobbene sine, de vil gjerne ha en forbedring.

Dette kravet de stiller burde vel noen se og gjøre noe med, det har vært mange som har ropt etter forandring i helsevesenet. Trenger de bemanning i eldreomsorgen må en jo legge opp til at pleierne trives og har det bra i jobbene sine. Det er jo absolutt en gevinst her.

Modige pleiere går ut og sier ifra om sin situasjon, og om arbeidspresset som de blir utsatt for hver dag . Det skal jo ikke være slik at noen går med en «klump i magen». Unge sykepleiere som er nettopp ferdig utdannet trenger veiledere i arbeidet en tid fremover. Det er nok slik som det ble skrevet i avisen fredag 5, august, at en kan bli skremt med plutselig så mye ansvar før en blir litt mer kjent med arbeidsoppgavene o.s.v.

En bør ordne det slik at unge pleiere høster erfaring med å jobbe innen eldreomsorgen, her er mye erfaring å ta med seg videre i arbeidet. Lønn er viktig og riktig når det skal prioriteres flere pleiere i sykehus og institusjoner, det er for få folk på jobb når folk blir utslitte. Da får de flere sykmeldinger, og det er ingen tjent med.

«Eldrebølgen» kom vel ikke som en overraskelse vil jeg tro ? Helsevesenet trenger flere folk, trenger å heve lønnen betraktelig, dette henger sammen for å skaffe et trivelig arbeidsmiljø. Slik situasjonen er i dag blir det bare å gjøre det nødvendigste, da blir det lite tid til en prat med pasienter/brukere. Dette vet de som har vært og er i det daglige arbeidet.

Grete Taraldsøy
Haugesund