KARMØY: De månedlige tallene for arbeidsmarkedet i Rogaland er klare. De viser en liten økning i ledigheten - men samtidig et stort antall utlyste stillinger.

– Sesongvariasjoner gjør at ledigheten i januar vanligvis går noe opp. Og sammen med nedstengningen som kom i desember hadde vi forventet en oppgang i ledigheten også i Nord-Rogaland. Denne måneden er det Utsira med 3,8 prosent helt ledige og Bokn med 2,9 prosent helt ledige som topper listen vår, sier leder for Nav Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

– Lavere enn forventet

Haugesund ligger på landsgjennomsnittet (2,6 prosent), mens både Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Sauda ligger godt under snittet i Rogaland (2,5 prosent).

At arbeidsledigheten i januar bare økte med 75 personer i hele Nord-Rogaland i forhold til desember, overrasker den erfarne Nav-lederen.

– Det er en god del lavere økning enn det vi hadde forventet, med både nedstengning og vanlige sesongsvingninger, sier Lie Nilsen.

Tallene viser også at Nord-Rogaland har 736 færre helt arbeidsledige i forhold til januar i fjor.

1.918 stillinger lyst ut lokalt

Det som er mest gledelig nå er antallet utlyste stillinger som skyter i været. Her lokalt ble det lyst ut hele 1.918 stillinger i januar. Mens økningen i sum i Rogaland er på 23 prosent, så er stigningen i Nord-Rogaland på hele 89 prosent.

– Det er svært gledelig at Karmøy i januar har flest utlyste stillinger av våre kommuner – noe som er svært sjeldent, sier Nav-lederen.

Hele 925 stillinger er lyst ut i Karmøy i januar – svært mange av disse er ferievikariater som Karmøy kommune lyser ut, men det er også betydelig med andre typer stillinger fra flere bransjer.

– Så vidt jeg kan huske, så tror jeg ikke dette har skjedd før. Ikke med mange hundre flere stillinger enn Haugesund. En ting er at Karmøy har færre bedrifter enn Haugesund, men mitt inntrykk er at mange stillinger tidligere er blitt besatt gjennom såkalt «kjennskap og vennskap». Da er det ekstra kjekt når vi får så mange offentlige utlysninger fra Karmøy på en gang, sier Nav-lederen.

Klar oppfordring

Lie Nilsen underbygger sine betraktninger med at det i løpet av de siste tolv månedene er utlyst 6.071 stillinger i Haugesund, men bare 3.613 i Karmøy.

Både helse, industri, bygg/anlegg, IT, transport og flere andre trenger arbeidskraft, men det er ikke sikkert de klarer å dekke behovet for arbeidskraft med ønsket kompetanse.

Nav-lederen har én oppfordring til både arbeidssøkerne og de som skal ansette.

– Det er viktig for arbeidssøkerne å se om det kan finnes muligheter for å snu seg mer mot disse bransjene gjennom kompetansehevende tiltak som utdanning og kursing. Dersom arbeidsgiverne er villige til å tenke litt nytt knyttet til for eksempel delkompetanse og inkludering, så kan det finnes muligheter til samarbeid med oss for å skaffe mer arbeidskraft også i disse bransjene. Så vi hører gjerne fra dem som har behov for arbeidskraft, avslutter Lie Nilsen.