Gå til sidens hovedinnhold

GODE BARNEHAGER FOR ALLE BARN

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at barnehager skal være et godt og trygt sted. Tidlig innsats begynner i barnehagen, med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn.

Arbeiderpartiet stiller tydelige krav til kompetanse i barnehagen, og i vårt alternative budsjett ville vi øke pedagognormen til 50 %. Vi ville også redusere maksprisen med 255 kroner per måned.

Under høyreregjeringen har det blitt dyrere å ha barn i barnehage, samtidig som de rikeste i landet har fått milliarder i skattekutt. Forskjellene mellom folk øker, mange er permitterte og har dårligere råd. En redusert makspris ville betydd mye for vanlige folk i denne situasjonen.

Media har i flere omganger avslørt at eiere av kommersielle barnehager utnytter smutthull i regelverket for egen vinning. Høyreregjeringen har forholdt seg passiv til dette. Vi i Arbeiderpartiet har over flere år vært klokkeklare på at vi må sikre et lovverk som sørger for at pengene går til bedre barnehager.

Arbeiderpartiet mener at man selvfølgelig ikke skal kunne ta ut store utbytter fra de private barnehagene. Vi vil derfor endre det økonomiske regelverket for private barnehager, for å sikre at skattepenger og foreldrebetaling går til beder barnehager og ikke til uakseptable verdiuttak av eiere. Derfor vil vi også verne de ideelle barnehagene som ikke tar ut stor utbytter. Vi oppnår ikke et godt og mangfoldig barnehagetilbud når de store, kommersielle kjedene går inn og kjøper opp de barnehagene som driver ideelt. Derfor må vi sikre et finansieringssystem for private barnehager som gir kommunen større mulighet til å regulere barnehagesektoren lokalt, og som sikrer reelt mangfold.

Arbeiderpartiet vil gi kommune adgang til å stille de samme krav til private som offentlige barnehager, blant annet når det gjelder åpningstider, kvalitet, innhold og inntak av lærlinger. Vi vil også stille krav om at ansatte i private barnehager skal ha lønns - og arbeidsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager.

En god barndom varer hele livet. Arbeiderpartiet vil ha gode barnehager for alle barn.

Tove Elise Madland

3. kandidat Rogaland Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken