KARMØY: – Økt nasjonal skatteinngang bidro til positivt årsresultat i Karmøy kommune i 2022, sier budsjettsjef Jan Håvard Frøyland.

I en pressemelding forteller budsjettsjefen om et netto driftsresultat på 179 millioner kroner. Dette utgjør 4,6 prosent av driftsinntektene. Av de 179 millioner kronene er allerede 79 millioner avsatt til fjorårets investeringer og til spesifikke formål på fond.

Det totale mindreforbruket i fjor var på 100 millioner kroner. Dette blir avsatt til disposisjonsfond for framtidige investeringer i for eksempel skoler, sykehjem og til drift av kommunale tjenester.

Fikk gladnyhet i desember

– Det er en betydelig høyere nasjonal skatteinngang enn det som var lagt til grunn i statsbudsjettet som er årsaken til det gode resultat, sier budsjettsjef Jan Håvard Frøyland.

Skatteinngangen har gitt Karmøy kommune 148 millioner kroner mer i frie inntekter. Det er 80 millioner kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i siste rapporterte prognose i fjor. Karmøy kommune ble kjent med økningen i de nasjonale skatteanslagene i desember, ifølge pressemeldingen.

Budsjettsjefen forklarer at i statsbudsjettet for 2023 er kun 55 millioner av fjorårets økning i skatteinngang, videreført til i år. Dette er lagt til grunn i kommunens budsjett for 2023. Dette er viktig i og med at driften av tjenesteområdene i kommunen i fjor hadde et merforbruk på 68 millioner kroner.

– Færre kutt

– Det økonomiske bildet for 2023 ser fortsatt stramt ut for kommunen, men det gode resultatet fra 2022 gjør at kommunen står bedre rustet til å møte de framtidige utfordringene til beste for våre innbyggere. Et godt positivt resultat bidrar til at kommunen slipper å fullfinansiere framtidige nybygg med lån, dette gir reduserte lånekostnader som igjen bidrar til færre kutt i driften, sier Frøyland.