Vinteren vi er i ferd med å legge bak oss viser at verden vil trenge langt mer fornybar energi enn markedet kan by på i dag.

Norge har siden 2009 hatt en ledende posisjon innen flytende havvind.

Det hele startet med Hywind og verdens første testsenter for flytende havvind, utenfor Karmøy i Rogaland (MET-senteret i Haugesund). Verdens største industriklynge for havvind er etablert med utgangspunkt i MET-senteret.

Denne industriklyngen består i dag av 350 bedrifter fra hele Norge. Bedrifter som alle ser mulighetene i det grønne skiftet. Bedrifter som ønsker å bidra aktivt med ny industriutvikling og samtidig gjøre Norge til et foregangsland for utvikling av grønn energi og flytende havvind.

Jeg er bekymret for at Norge skal miste den posisjonen vi har opparbeidet oss. Vi ser nå at Skottland og Frankrike er betydelig mer aktive enn Norge på dette området. Disse landene er akkurat nå i ferd med å realisere store flytende havvind prosjekter. Skal vi bare stå og se på at vår kompetanse står i fare for å bli forbigått, eller skal vi komme i gang på hjemmebane med fullskalaanlegg som vil gi oss ytterligere kompetanse og ikke minst skape nye arbeidsplasser i eget land?

For et par uker siden gav regjeringen endelig klarsignal til å starte utbygging av havvind i Nordsjøen, men jeg stiller seg undrende til måten det blir gjort på. Hvorfor setter de et forbud mot hybridkabel?

For å lykkes med offshore vind er Norge avhengige av private investorer. Private investeringer utløses ikke uten at det er et potensiale for avkastning. Resultatet blir da at investorer heller går til områder utenfor norsk sokkel og at Norge da mister muligheten for mange nye arbeidsplasser i årene som kommer, både innen teknologiutvikling, produksjon, eksport og vedlikehold innen sektoren offshore vind.

Dette er starten på et industrieventyr med et enormt potensiale, men da kreves det handling nå. For å lykkes må en av betingelsene for potensielle investorer og utbyggere være tilgang til et betalingsvillig europeisk marked, dette ønsker ikke regjeringen gjennom sitt vedtak. Med produksjon begrenset kun for salg til det norske markedet vil eventuelle utbyggere være helt avhengig av en kraftig statlig subsidiering.

Jeg forventer at:

* Regjeringen umiddelbart tillater hybridkabel til kommende norske havvindparker slik at markedskreftene blir en motivasjon for rask utbygging.

* Regjeringen snarest starter arbeidet med regulering av vannkrafteksporten som et verktøy for å stabilisere strømprisen innenlands.

* All utbygging av havvind ses i perspektiv med fiskeri, natur og miljø.