Gå til sidens hovedinnhold

Grønne innkjøp, selvfølgelig!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi reagerer når venstres May Britt Vihovde står frem i lokale medier og anklager Karmøy kommune sin innkjøpsavdeling for ikke å stille miljøkrav når kommunene på Haugalandet samarbeider om innkjøp for oppgradering av kommunenes bilpark. Vihovdes uttalelser er direkte usanne.

Det skal innhentes tilbud på vegne av 14 vidt forskjellige kommuner. Det er kommuner som har store geografiske avstander og store områder som skal dekkes. Andre stiller krav om firehjulsdrift grunnet utfordrende terreng, mens noen kommuner er mer kompakte og vil klare seg med små, lette biler.

Nettopp derfor har vår innkjøpsavdeling tatt hensyn som vil dekke alle behov. Innkjøpet er delt inn i 13 kategorier hvor det innen hver kategori er stilt krav til tilbyder om å gi pris på både elbil, hybrid og fossildrift. Dette nettopp for at den enkelte kommune skal kunne velge det som måtte passe best for eget behov.

Videre kreves det at kommunene selv bestemmer utskiftingstakten på eksisterende bilpark slik at de får anledning til å rigge nødvendig ladeinfrastruktur i kommuner der biler planlegges byttet ut til el eller hybrid. I Karmøy får vi ganske snart til behandling politisk sak hvor vi skal godkjenne planer for å bygge ut slik infrastruktur. Dette gjør at vi kan øke antall kommunale elbiler utover dagens antall i sektorer der dette er hensiktsmessig. Dette er helt i tråd med det kommunestyret i Karmøy vedtok for fire år siden.

Vi vil berolige både Vihovde og andre politikere i våre samarbeidende kommuner med at miljøhensynet er tatt på største alvor og blir avgjørende for valg av leverandør.

Jarle Nilsen

Ordfører

Alf Magne Grindhaug

Varaordfører

Kommentarer til denne saken