Grunneigarar kranglar med kommunen om millionar

I fire år har det vore full skjering mellom grunneigarane på Eikemo og den politiske leiinga i Etne kommune. Torsdag ettermiddag skal kommunestyret på ny ta stilling til kva som skal skje med bygging av ei trygg heilårshamn for dei fastbuande på Eikemo.