Det startet i 1990 med Syse som statsminister og Eivind Reiten som olje og energiminister. Brundtland overtok i november 1990 og 1.1.1991 var elektrisk energi en vare som kunne kjøpes og selges fritt. Norge har fått verdens mest liberale energilov. 1993 ble Statnett Marked opprettet, navnet ble endret til Nord Pool ASA. Desember 2001 ble Nord Pool Spott skilt ut fra Nord Pool ASA. Januar 2016 ble navnet endret til Nord Pool as. Nord Pool as opererer i store deler av Europa.

Energiprisen blir satt på energibørsen Nord Pool as

I 2011 oppretter EU Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) (Byrå for Samarbeid med Energi Regulering). Acers hovedkontor er i Ljubljana Slovenia. Acer skal sørge for integrering av El. energi og naturgass i EU/Eøs. Overordnet mål er at energi skal koste det samme i hele EU/EØS området for å sikre at billig energi ikke skal gi konkurransefordeler.

Det var Sp og olje og energiminister Ola Borten Moe, under Stoltenberg 3, som førte Norge inn i EUs energisamarbeid.

I 2018 ble det alvor. Da skulle vi vedta Acers Energipakke 3. Frp, Venstre og Høyre var pådrivere, og Terje Søviknes var olje og energiminister. Søviknes sto fram på NRK TV Debatten og garanterte at å innlemme Norge i ACER og EUs energipakke 3 ikke påvirke strømprisene i Norge. Ap var splittet. LO, AUF, Ap ordførere og en stor del av stortingsgruppen var imot. Støre og Bart Eide fikk snudd stemningene og Energipakke 3 ble vedtatt. Sp, Rødt, KrF og SV var stemte imot. MGD stemte for av klimagrunner.

NVE fikk da i oppgave å opprette en avdeling kalt Regulerings Myndigheten for Energisaker (RME). Denne avdelingen er fristilt norske myndigheter, men betales av den Norske stat på lik linje med overvåkingsorganet ESA.

RME har som oppgave å få bygd ut linjenettet slik at el. energi kan flyte fritt innenlands og over landegrenser.

Vedtar stortinget Acers energipakke 4, vil RME få enda større makt. De kan da overprøve NVE og stortinget i energisaker, kan gi konsesjon til flere utenlandskaber ol. Dette betyr at vi mister kontrollen over vår egen el. energi og linjenett.

Sett på bakgrunn av dette er det rart å høre Støre stå frem på pressekonferanse sammen med Vedum og Persen og komme med hjelpepakker til hvermannsen, istedenfor å beklage at han er skyldig for de høye strømprisen sammen med Frp, Venstre og Høyre. Det kan nevnes at det koster ca 8 til 11 øre å produsere en kWh i et norsk vannkraftverk.

Norge er mer sårbart ved kunstig høy pris på el energi enn andre land. Her er noen forbrukseksempler:

Norge \u0009\u000920 000 kWh

Svergie\u0009\u000910 000 kWh

Danmark\u0009 5000 kWh

Tyskland\u0009 5000 kWh

Forskjellen mellom Norge og de ander landene som er nevnt ovenfor er at de har mulighet til å varme opp hjemmene sine, kontorbygg, forretningsbygg og industribygg med olje og naturgass.

I Norge har vi 100% fornybar vannkraft, prisen på denne energien bestemmes nå av

CO2 kvotepris i Europa

CO2 avgifter i Europa

Gasspris i Europa som igjen er avhengig av Russland

Om vinden er passe for vindturbinene i Tyskland

Kommer vi oss ut av Acer, er det andre ting som truer. Det er elektrifiseringen av alt som i dag går på olje og gass. Hvis alle privatbiler skal over på batteri, utgjør det ca 6 TWh. Elektrifisering av oljevirksomheten offshore vi raskt komme opp i 10 til 14 TWh. Skal vi elektrifisere tungtransporten må vi legge til 10 TWh. Da har vi brukt ca 30 TWh. Det er det vi har i overskudd på vannkraften vår. Vi har da ikke overskuddsenergi for salg til EU. Dette vil føre til at prisen vil stige.

Så kommer den grønne industrisatsingen:

Hydrogenfabrikker.

Ammoniakkfabrikker

Batterifabrikker

Havvind

CCS Karbonfangst og lagring

Alle disse politisk bestemte satsingsområdene trenger svært mye energi, samtidig som de må subsidieres av staten. (Det vil si deg og meg.)

Men med høyere energipriser svarer det seg å bygge ut mer ineffektiv landvind, havvind og solkraftanlegg.

Så hva kan vi gjøre?

Det er bare et svar, som jeg ser det, finn et parti som vil ta Norge ut av Acer og stoppe utbygging av havvind, landvind og solenergi, samt stoppe grønne industriprosjekter som hydrogenfabrikker, ammoniakkfabrikker og batterifabrikker, og stem på dette partiet til kommunevalget i 2023.