FLYPLASSEN: I slutten av januar foreslo regjeringen å bevilge 18,5 millioner kroner til Haugesund lufthavn AS.

De nye innstrammingene i reisemuligheter var blant årsakene til at regjeringen kom med en redningspakke, som skal dekke tapte utgifter for flyplassen de fire første månedene i 2021.

Nå har saken vært behandlet i finanskomiteen, og et initiativ fra vår mann på Stortinget, Terje Halleland (Frp), har resultert i en utvidelse.

– I utgangspunktet syntes jeg forslaget fra regjeringen var litt kjedelig. Og jeg så at Avinors flyplasser skulle få i dekket tapte utgifter i seks måneder. Da tenkte jeg at det må jo være likebehandling. Vi behandlet dette i vår stortingsgruppe og tok det med oss inn i finanskomiteen. Som sluttet seg til forslaget, sier Halleland.

Økningen til seks måneder vil i praksis bety at flypasselskapet får rundt ni millioner kroner mer. I tillegg kommer drøyt tre millioner kroner.

– Tap av utgifter til flyplassene er ikke likt fordelt utover et helt år. Noe vi ser nå med reiserestriksjonene i starten av 2021. Derfor la vi inn et tillegg på drøyt tre millioner kroner. Som betyr at flyplassen nå får 12 millioner kroner mer. Samlet vil dette gi mer forutsigbarhet for flyplassens drift, forklarer Frp-politikeren fra Ølen.

Flyplassen mottok 55,6 millioner kroner i tilskudd til dekning av tap i 2020. Nå er den sikret drøyt 31,6 millioner i første halvår i 2021.