HAUGESUND: Kommunen melder onsdag at et utvalg bestående av ordfører, idrettssjef, leder av utvalg for Kultur, idrett og frivillighet, samt leder av Haugesund idrettsråd har besluttet å tildele Idrettens hederspris i 2020 til Kåre Osnes.

I statuttene for Idrettens hederspris heter det: «Idrettens hederspris tildeles ildsjeler som over tid har gjort en fortjenstfull uegennyttig innsats for idretten.»

Kommunen skriver i begrunnelsen:

«Kåre Osnes er uten tvil en av byens store ildsjeler som over mange tiår har gjort en uegennyttig innsats for idretten i Haugesund gjennom sitt store engasjement i friidretten. Flere generasjoner barn og unge har fått oppleve stor idrettsglede og oppnådd gode prestasjoner på friidrettsbanen med Kåre som en engasjert og dedikert trener.

Kåre fikk gjennom sin aktive karriere som toppidrettsutøver tilegnet mye erfaring og kunnskap som han etter sin aktive karriere villig har delt med unge lovende friidrettsutøvere. Mange av utøverne har oppnådd svært gode resultater med Kåre som trener. Selv i en alder på 70 år er han fortsatt svært aktiv og spiller en viktig rolle for utvikling av nåtidens unge og lovende utøvere i Haugesund idrettslag.

Haugesund kommune er stolte over og takknemlige for den store uegennyttige innsatsen Kåre Osnes har lagt ned gjennom mange år, og mener det nå var på høy tid å hedre Kåre med Idrettens Hederspris.

Haugesund kommune gratulerer Kåre Osnes som vinner av Idrettens Hederspris 2020.»

50.000 til Espedal

Onsdag ble det også kjent at Haugesund kommune tildeler årets idrettsstipend på 50.000 kroner til Endre Espedal i Haugesund Triathlon Klubb.

Kommunen skriver: «Bakgrunnen for tildelingen er Endre sine sterke prestasjoner i inneværende år, med blant annet 2 kongepokaler og gode plasseringer i flere worldcup-konkurranser. Han er fortsatt en ung og ambisiøs utøver i en idrett som krever enorm treningsinnsats og dedikasjon over lang tid for å nå toppen. Årets sesong har vært ekstra krevende med tanke på å skaffe til veie sponsorer og andre økonomiske bidrag. Vi vet at satsingen er økonomisk krevende innenfor denne idretten og at utøvere på Endre sitt nivå trenger økonomisk støtte for å nå gjennom helt til toppen.

Vi håper at dette stipendet kan være et viktig bidrag til at Endre kan videreutvikle seg som utøver og fortsette å ta nye steg mot toppen i triatlonsporten.»