Han kjøpte Svelland-bygget for 14,5 millioner kroner

For et snaut år siden ble forretning- og kontorbygget til Svelland i Haraldsgata solgt, cirka 55 år etter åpningen av signalbygget. Den nye eieren er nok mest kjent for å ha fikset nebbet til haugesundere.