KRIM: Statsadvokatens usikkerhet førte til at han reduserte straffeforslaget til to års fengsel. Om den 49 år gamle mannens trusler var framsatt slik at de førte til at en 14 år gammel jente utførte seksuelle handlinger på seg sjøl, det overlater han til domstolen å vurdere om kvalifiserer til voldtekt.

– Det er uansett et skjerpende forhold, sa Åmlid.

Han innledet sin prosedyre med å si at saken illustrerer de farer barn er utsatt for i vår tid. Moderne kommunikasjonsmetoder gir overgripere enkel tilgang og kontroll over barn de begår overgrep mot. Overgrepene skjer der barna skal være tryggest – hjemme hos mor og far.

Voldtekt?

– Jeg oppfatter denne saken som spesiell. Tiltalte er en vanlig familiemann med en aktiv fritid. Godt integrert i lokalsamfunnet. Aktiviteten på internett var hans hule. Der endrer han personlighet og opptrer som et rovdyr i forhold til mindreårige jenter – og i forhold til en 14-årig jente spesielt. Det var kattens lek med musa. Hans oppførsel mot jentene på internett fra sommeren 2014 til sommeren 2017, den var intens, pågående og manipulerende, sa Folke Åmlid.

Statsadvokaten påpekte at det er innholdet i chatteloggen som beviser hva som har skjedd. Loggen støtter tiltalte i at han ikke direkte har truet henne til å utføre seksuelle handlinger.

– Men, påtalemyndigheten mener loggen må sees på som en helhet. Den viser at det forholdsvis kort tid etter at tiltalte truet den 14-år gamle jenta – så utførte hun seksuelle handlinger som strafferettslig betegnes som voldtekt, sa Åmlid.

Han viste også til at dersom jenta hadde vært 13 år, ville handlingene strafferettslig blitt sett på som voldtekt.

19 barn

Av de 19 mindreårige jentene politiet fant fram til at 49-åringen hadde møtt på nettet, ble det tatt ut tiltale i forhold til overgrep mot fem av dem. Av de 19 var det tre som var lettere psykisk utviklingshemmet. I tillegg var det en fornærmet som var sårbar i den forstand at hun var i fosterhjem.

Politiet fant også at mannen hadde lagret over ni timer med videoopptak av de mindreårige jentene.

Den 49 år gamle tiltalte trebarnsfaren har hatt en variert yrkeskarriere både innen det private og offentlige. Han var daglig leder i en virksomhet da han ble varetektsfengslet.

Etter at han ble løslatt fra varetektsfengsel, har han gått til psykolog og hevder han har lagt den seksuelle tiltrekningen mot barn bak seg. Han sier han er skamfull og full av anger.

Papparolle

– Det skal mindre til for å true et barn enn en voksen. Det er voldtekt når man ved trusler får noen til å utføre seksuelle handlinger. Det skjeve forholdet – han er en ressurssterk, manipulerende, pågående 47-åring, hun er en ressurssvak, sårbar 14-åring – han påtok seg en papparolle for å styre henne.

– Han så han kunne gjøre hva ville og hvilke knapper han skulle trykke på overfor barnet. Han etablerte et fryktregime, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

Advokat Sverre Hetland ba tingretten dømme hans klient på mildeste måte og mente aktors straffeforslag var for strengt.

Dom i saken foreligger tirsdag.