KARMØY: Det ble en liten nedgang på tre prosent sammenlignet med 2020 for Geminors anlegg på Storøy. Noe av nedgangen skyldes utfordringer rundt avfallsstrømminger under covid-19.

Likevel viser bærekraftsrapporten til Geminor at selskapet siden 2020 har passert materialgjenvinningsmålet på 200.000 tonn per år. Det går i gjenvinning av trevirke, papir og plast.

Med det grønne skiftet ser administrerende direktør Kjetil Vikingstad at markedet vil bli tøffere i gjenvinningsbransjen.

– For tiden er hele verdikjeden utsatt for svingninger i markedet, og vi må hele veien ta hensyn til kundenes ønsker og krav. Vår erfaring er at den minst kostbare løsningen ofte blir prioritert. Årets geopolitiske hendelser har ikke bidratt til å dempe denne utviklingen, og vi er derfor begrenset av markedets vilje og evne til å bære kostnader forbundet med grønnere løsninger, sier Vikingstad.

Med gjeldende forskrifter om krav til utslipp og avfallsbehandling over hele Europa legger et press på markedet.

– Det gjør det lettere for oss å fremme mer bærekraftige løsninger. Samtidig ser vi også en gradvis økende bevissthet rundt bærekraft, samt vilje til å gjøre en forskjell blant bransjeaktørene. Dette gjelder også for mange kommunale anbud, sier Vikingstad i en kommentar til rapporten.

De totale utslippene i forbindelse med Geminor sine tjenester har økt sammenlignet med 2020. Det var forventet ettersom mer data rundt utslipp ble inkludert i målingen.

– Dette resultatet endrer ikke målet vårt om å bli CO₂-nøytrale innen 2030, sier Kjetil Vikingstad.