Har 361 registrerte - trenger flere

Mange kommer tilbake fra karantene og mange skal i karantene. Mye bevegelse gjør det vanskelig å planlegge i helse- og omsorgsektoren.