– Har fått klare meldinger

Kan dette flyet fylles seks ganger i uken?