ARBEIDSLIV: Koronatiltakene rammer hardt. Nav har sendt ut ledighetstallene for desember fredag, og kaller ledigheten for stabil. Samtidig har det vært økning av varsler om mulige permitteringer.

I Nord-Rogaland har Nav fått varsler fra seks bedrifter med over ti ansatte om permitteringer på grunn av koronatiltakene. Dette gjelder for 142 personer, og bedriftene er stort sett i hotell- og servingsbransjen og fra forretningsmessig tjenesteyting, opplyser Elisabeth Lie Nilsen, som er leder for Nav Marked i Nord-Rogaland.

I tillegg er det kommet inn varsel fra sju bedrifter med mindre enn ti ansatte om permitteringer. Varslene gjelder totalt for 21 personer.

– Disse er fra litt mer varierte bransjer som varehandel, hotell/servering, bygg/anlegg og IT. Vi har snakket med flere arbeidsgivere og forventer at vi skal få inn noe mer varsler i de kommende ukene, men hvor stor mengde av disse som faktisk blir effektuert er noe mer usikkert både for bedriftene selv og for oss slik det ser ut nå, opplyser Lie Nilsen.

Flest ledige i Haugesund

På ledighetsstatistikken er det Haugesund som har størst andel helt ledige med 2,1 prosent. Det er like over snittet for Rogaland som er på 2,0 prosent. I Karmøy er det likt som forrige måned med 1,5 prosent helt ledige.

Se oversikt i tabellen:

Sted

Helt ledige

Tiltak

Brutto ledige

Andel helt

ledige

Andel tiltak

Andel brutto

Haugesund

405

110

515

2,1%

0,6%

2,7%

Rogaland

5.127

1.513

6.640

2,0%

0,6%

2,6%

Bokn

9

*

9

2,0%

*

2,0%

Karmøy

321

101

422

1,5%

0,5%

2,0%

Vindafjord

67

13

80

1,4%

0,3%

1,7%

Tysvær

76

51

127

1,3%

0,9%

2,2%

Sauda

21

9

30

0,9%

0,4%

1,3%

Suldal

15

5

20

0,8%

0,3%

1,1%

Utsira

*

*

*

*

*

*

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

Lyser ut jobber

Bedriftene på Haugalandet lyser stadig ut stillinger i høy grad. Den siste måneden har det vært en økning på 33 prosent for Nord-Rogaland med 468 utlyste stillinger. Det er sammenlignet med samme måned i fjor.

Helse, pleie og omsorg topper med 124 av disse stillingene.

– Hvis vi ser på 2021 som helhet, så har vi i Nord-Rogaland hatt utlyst 10.362 stillinger. Hele 5651 av disse er utlyst i Haugesund, 2743 i Karmøy, 721 i Vindafjord, 627 i Tysvær, 313 i Suldal, 202 i Sauda, 70 på Bokn og 35 på Utsira, opplyser Lie Nilsen.