Har innført vakthold og sikkerhetstiltak etter tyveri og trusler

Apotek 1 i Kopervik tar grep etter flere hendelser