SVEIO: Som i 2021 ønsker Sveio kommune å invitere innbyggere over 65 år til arrangementet «Eldre ut på middag».

Det var etter at Statsforvalteren i fjor lyste ut tilskuddsmidler at kommunen over tre dager i august, sammen med Ryvarden kulturfyr, Kaien i Førde og Frivilligsentralen, arrangerte det som i etterkant er beskrevet som et svært vellykket arrangement for 250 av de eldste innbyggerne.

– Kjærkomment tilbud

Denne våren har formannskapet i kommunen på ny bedt om at det blir arrangert et lignende arrangement. Rådmannen har derfor laget en innstilling som kommunestyret i sitt neste møte skal vedta eller ikke.

– Det er ønskelig å gjenta det flotte arrangementet til glede for innbyggerne i Sveio over 65 år, etter over to år med pandemi og lite sosial kontakt. Erfaringen fra 2021 var at det var svært kjærkomment og særdeles godt mottatt. Siden den tid har det vært tilsvarende lite sosial kontakt for mange med ulike smittevernregler, skriver rådmannen i sitt saksframlegg og oppfordrer samtidig politikerne til å vedta saken.

I fjor kom det inn 125.000 kroner i statlig støtte til arrangementet. Prislappen kom på 132.000 kroner. I 2022 må kommunen bekoste arrangementet fra eget disposisjonsfond.

Transportbistand

Sveio kommune vil som sist samarbeide med Frivilligsentralen om praktisk gjennomføring, der Frivilligsentralen også hadde ansvar for transport av alle eldre som hadde behov for det i fjor.

Ifølge rådmannen var transportbistand helt sentralt for å kunne gjennomføre arrangementet.

Frivilligsentralen (Kirkens Bymisjon) hjelper også til med påmelding.

Om saken vedtas av de folkevalgte vil arrangementet, som i 2021, bli gjennomført over tre dager med middag og underholdning på lokale restauranter i august/september 2022.

Kommunestyret i Sveio har sitt siste møte før sommeren 13. juni.