Har satt krisestab: – Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig

Søndag kveld har Vindafjord mottatt 11 nye positive prøvesvar på covid-19. Flere av disse skal være beboere på Vindafjordtunet.