Har testa meir enn 20 etter smittetilfelle i Sveio

Sveio kommune ventar på mange prøveresultat etter at ein elev ved Vikse skule 20. mai fekk påvist korona-smitte. Kommunen har mellombels stengt omsorgssenteret for besøk.