Viser til forslag til nytt gågatereglement for Haugesund Sentrum. Det er en trist lesing for oss som hver dag jobber for en mer levende by. Krevende grenser settes for bruk av gateløp og utstillingsvinduer i butikkene.

Nå skal butikkdrivere kun få lov til å disponere 80 cm utenfor lokalet sitt (veggsonen). Butikker på vestsiden og de få butikkene på østsiden som ikke har benker/trær/installasjoner på sin side, kan i tillegg disponere noe areal lenger ute i gaten (salgssonen). I tillegg kommer en begrensning om at det som settes ut i veggsonen må være lavere enn 75 cm slik at forbipasserende skal kunne se inn i butikkene (150cm i salgssonen). De fleste butikker i sentrum må nå fjerne alle stativer og bord langs butikkfasaden. FKH-flagg som nå er delt ut til alle butikker kan vi ikke bruke. De henger altfor lavt ut fra fasaden. Kanskje fin teori – men slik kan det ikke være i praksis.

Hvem er det som kan forholde seg til slikt? Det er butikker som f.eks. selger kjoler, jakker, bukser og vesker som må vises på stativ som må være høyere enn 150cm. Disse butikkene skal nå ikke få lov å vise slike varer på gaten som før. De fleste butikkene på østsiden må forholde seg til 75 cm regelen. Hvorfor skal enkelte bransjer ikke få lov å vise sine varer utenfor butikken? Hvorfor skal det diskrimineres mellom butikker på øst og vestsiden? Langs veggsonen skal det nå kun være små «kurver og krukker» der de næringsdrivende kan vise frem sine varer – og for all del ikke bruk noe av plast. Det skal være tre eller metall! De som har markise skal kun få lov å slippe den ut 80cm. Vestlandets regn, vind, sludd og snø hensyntas ikke. Dette betyr at det ikke kan settes ut varer ute på gaten når det regner.

Det har nå kommet et nytt hyggelig spisested i gågaten. Denne skal få lov å ha 1 lite bord med 4 stoler i bredden i veggsonen og noen få til i salgssonen. Det blir kanskje 5–6 bord totalt med utebespisning. Hvorfor kan ikke Carlos få lov å servere mat på f.eks. 10–12 bord ute når det er fint vær? Eller Haugli sine gjester? Hvorfor må de «knø» seg opp på en smal benk langs vindusfasaden når de drikker sin kaffe? Hva er tanken med slik begrensning? Sentrums internasjonale matbutikker kan ikke tilby sine varer fra grønnsaksstativer langs fasaden lengre.

Det er lett å lage regler på et skrivebord. Få det estetisk, rett i linjene, strukturert og ordentlig. Men en by som vår skal og kan ikke være slik. Det er kanskje sett til store byer som f.eks. Oslo? Som har rette linjer og strenge former. Slike storbyer har store lokaler og internasjonale aktører – og mye folk i gatene. Mindre byer som Haugesund har mer mangfold i butikkmasse. Ja kanskje en mer spennende miks i hovedgaten. Da trenger vi også akseptere at det blir litt uryddig uten de klareste linjer. Hvorfor skal vi kunne stå sør i gata og se hele veien nordover og «alt er likt».

Mange elsker reise til småbyer i Italia og Spania. Rusle i små herlige gater – oppdage. Trangt og kaotisk. Liv og røre. Haraldsgata kan aldri bli helt som det, men et strengt reglement som nå ligger på bordet hos byens politikere vil gjøre byen mer kjedelig. Mange synes at gata allerede er (for) lang og (for) grå. Med disse nye begrensningene blir det ikke bedre.

Selvsagt må det være regler, men de må være fornuftige og realistiske. Det har vi faktisk i Haraldsgata i dag. Da gågata ble etablert i sin tid, var det et spleiselag mellom næring og kommune. Haraldsgata Vel ble etablert med Hilmar Bastholm i spissen. Det ble laget regler for gatens bruk. Hver butikk kan benytte gaten ut til et fast punkt. Punktet er merket i gaten ved noen steiner som fortsatt er på plass. Det har fungert helt fint.

Forslaget griper også inn i den enkelte næringsdrivende sitt butikklokale. Det settes begrensninger på hva som kan vises i vinduer. Hvor mange plakater/banner som kan benyttes f.eks. inne i eget lokale!! Hva er dette? Bor vi ikke i et land der det er opp til den enkelte å gjøre som de mener er best? Tror vi ikke på det enkeltes individ til å gjøre gode vurderinger? Skal det offentlige bestemme hvordan jeg driver min butikk, og hva publikum skal se når de går forbi butikken?

Hvem skal håndheve reglene? Skal vi få «stativpoliti» som passer på butikkene? Som ber oss endre vindusutstillingene for det er en plakat for mye, som ber oss kjøpe ny gatebukk for den har feil form (stilles nå krav om A-form som vi vet flyr bortover gata i sterk vind) Skal fokus endres fra å skape, utvikle til å begrense?

Det kan bli mindre interessant for flere typer næringer å etablere seg i gågata. Mange bransjer er avhengig av å være aktive på gaten. Sentrum har mange – litt for små – lokaler og leietakere føler behov for å ta noe av gateløpet utenfor i bruk. Hvorfor skal det begrenses til de grader?

Min oppfordring er at dette må vurderes på nytt. Kravene kan ikke være så stringente. De er unyanserte og diskriminerer i forhold til hvor butikken er lokalisert. Reglene blir vanskelig å overholde og setter for store begrensninger på næringens drift.