ØKONOMI: Allerede i løpet av de nærmeste ukene vil de første kundene være på plass i den nye banken, anslår administrerende direktør i Haubo, Svend Inge Stueland.

– Borettslag og sameier er svært lønnsomme kunder for de tradisjonelle bankene. Selv om de representerer vanlige boligeiere, blir de ofte behandlet som bedriftskunder. Det innebærer tungvinte prosesser og betydelige gebyrer på banktjenestene, uttaler Stueland i en pressemelding.

Ifølge Stueland er den nye banken bygget på en nærhet til og spesialkompetanse innen dette segmentet;

– Når det i tillegg bygges opp en liten og effektiv bank fra bunnen av, kan banken love kundene sine vesentlig bedre vilkår enn konkurrentene.

Banken vil i utgangspunktet rette seg mot borettslag og sameier, ikke tilby lån og andre banktjenester til enkeltmedlemmer.

– Et stort løft

Nylig fikk Boligbanken ASA endelig godkjenning av Finanstilsynet til å starte opp bankvirksomheten. Det er fire boligbyggelag i Viken og Rogaland som har etablert og til sammen eier nær 80 prosent av den nye banken som vil ha hovedkontor i Lillestrøm.

Haubo er en av aksjonærene med en eierandel på 2,5 prosent.

– Dette er et stort løft for Haubo, og det er viktig for boligbyggelag å ha flere bein å stå på, sier Svend Inge Stueland.

Han viser til at andre, store boligbyggelag allerede har innsett dette, blant annet gjennom etableringen av Obos-banken;

– Boligbanken kan på sikt bli en utfordrer til Obos-banken, men dette er ikke et mål i seg selv. Det er etter mitt syn sannsynlig at boligbyggelag som ikke tar en mer aktiv rolle inn mot boligselskapenes finansbehov, kan få utfordringer med å overleve i det lange løp. Obos får store deler av sine overskudd fra sin bankvirksomhet.

På sikt tror Svend Inge Stueland at et eierskap i Boligbanken med stor sannsynlighet vil gi gode utbytteinntekter.

Billigere, sannsynligvis

Norske borettslag og boligsameier utgjør mer enn en halv million boliger. Boligselskapene er dermed betydelige bankkunder, både i form av innskudd og lån til utbygging og vedlikehold.

– Boligbanken kan tilby en helt unik kompetanse på behovene til borettslag og boligsameier. I tillegg er den en effektiv bank med lave kostnader, noe som også gjør banken svært konkurransedyktig på saksbehandlingstid, gebyrer og renter overfor de over 200 borettslagene og sameiene Haubo forvalter i vårt område, sier Svend Inge Stueland.

Boligbankens ambisjon er å bidra til at boligselskapene, og dermed boligeierne, får redusert sine bankkostnader.

– Vi benytter mye tid på manøvrering mellom banker og boligselskapene. Vi vet med stor grad av sannsynlighet at Boligbanken på sikt vil kunne tilby våre kunder noen av de beste lånebetingelsene det er mulig å oppdrive. Da slipper vi å bruke tid på å forhandle ned lånebetingelser med andre banker på vegne av våre kunder.