Gå til sidens hovedinnhold

Haugaland Hjertelag 30 år

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Haugaland hjertelag har endelig fått feiret sitt 30 års jubileum, et og halvt år for sent på grunn av koronaen. Feiringen var vellykket som fortalt av Klara Bråtveit i avisen torsdag. Jeg vil derfor fortelle litt om hva hjertelaget har gjort i disse 30 årene.

Laget har ca. 500 medlemmer, hvorav de fleste har gjennomgått en eller annen form for inngrep i hjertet. Laget har løpet av denne tiden støttet helsevesenet på Haugalandet med over 11 millioner kroner. De tilbyr tidligere hjertepasienter, med eventuelt partner, trim hvor man har kvalifisert personell som instruktører. Det består av fysisk trening to dager i uken på brannstasjonen, to dager på Revmatisme sykehuset og to dager med svømming også på Revmatisme sykehuset. Det er også et tilbud om turer i by heiene en dag i uken.

Saker som Hjertelaget har støttet strekker seg tilbake til nittitallet da Norge sendte hjerte pasienter til England for operasjon. Da ga de støtte til foresatte slik at de kunne være med til England. De fikk startet et kurs på sykehuset for hjerte opererte. Dette er i dag et to dagers kurs som tilbys alle på Haugalandet som har blitt hjerte operert. De skaffet utstyr til gymsalen på sykehuset, men dette er i dag stuet bort da sykehuset etter utvidelsen ikke så seg i stand til å bygge en gymnastikk sal. På hjerte avdelingen fikk hjertelaget organisert en egen avdeling for de svakeste hjertepasientene slik at de har et hyggelig sted å være på slutten. Hjertelaget har blitt forespurt to ganger om de kunne støtte sykehuset med å betale leien av gymnastikksalen på Revmatisme sykehuset. Det har de gjort, og siste forespørsel kom to dager etter åpningen av den nye delen på sykehuset. Det viktig at man har dyktig personell på hjerteavdelingen. Dette har også Hjertelaget tenkt på, derfor støtter de tre sykepleiere for videre utdanning.

Jeg har ikke oversikt over alt man har gjort, men hvis man snakker med leger som har vært på hjerteavdelingen og er på vil man få en innsikt i hva denne lille organisasjonen har gjort for sykehuset disse årene. Jeg tror man kan påstå at sykehuset ikke kunne hatt et tilsvarende tilbud til hjerte pasienter i dag uten den støtten de har fått fra Hjertelaget.

I tillegg til dette er det også et veldig godt sosialt miljø. De stiller blant annet opp i roingen i Smedasundet hver 17. mai. Sist det ble arrangert i 2019 fikk Hjertelaget ærespris fordi de hadde en gjennomsnitts alder 69 år, og de ble nr. 2 i herre klassen bare slått med 10 sekunder.

Kommentarer til denne saken