Haugaland Kraft stevner fem kunder for retten

Haugaland Kraft Nett har 85.000 kunder. Alle skal nå ha installert såkalte smarte strømmålere (AMS). Nærmere 400 kunder har av ulike årsaker ikke latt nettselskapet installere nye AMS-målere.