Retten avviser bistandsadvokaten

Retten finner det ikke forsvarlig å behandle erstatningskravet fra de etterlatte i dykkersaken når bistandsadvokaten har forsømt seg og ikke varslet det på forhånd i tråd med reglene.