– Kan ikke føre 180.000 vitner

 Aktor, politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal.
Foto: Harald Nordbakken

Aktor, politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal. Foto: Harald Nordbakken

Artikkelen er over 4 år gammel

– Vi kan ikke føre 180.000 vitner i retten, forklarte aktor, politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal da han tirsdag formiddag fortsatte sitt innledningsforedrag i bedragerisaken mot åtte ansatte og tillitsvalgte i SOS Rasisme.

DEL

HAUGESUND: Tallet utgjør det samlede antall medlemmer som organisasjonen har oppgitt å ha i sine søknader til Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i årene fra 2007 til 2010.

Aktor mener det er både urealistisk og unødvendig å føre hvert enkelt medlem som vitne for å avklare om de var medlemmer eller ikke.

– Vi har måttet foreta en avgrensning, så får vi se under sakens gang om det kan bli nødvendig å kalle inn enda flere vitner, forklarte Bjørndal.

Så langt viser vitnelisten at 31 medlemmer er innkalt som vitner fra 11. februar, pluss ti ververe.

Eksplosiv

Aktor har brukt tirsdag formiddag i rettssalen til å dokumentere alle søknadene fra SOS Rasisme til LNU og BLD for å vise hvor mange medlemmer, lokallag og fylkeslag som er oppgitt, og hvem som har underskrevet søknadene og tildelingsbrevene hvor det skal bekreftes at antallene er oppgitt i henhold til gjeldende retningslinjer.

Antall medlemmer i SOS Rasisme vokste enormt i årene fra 2000-2003 da nivået var 3-5.000 medlemmer, til årene 2005-2008, som er grunnlagsår for den tildelte støtten, da antall betalende medlemmer ble oppgitt å være innpå 40.000.

Aktor betegnet medlemsøkningen som eksplosiv og forklarte at dette var det første som fikk alarmklokkene til å ringe hos LNU, og det medvirket til at de bestemte seg for å ta et møte med SOS Rasisme, sammen med BLD, i Haugesund 18. desember 2009.

Etter møtet gjorde LNU vedtak om ikke å utbetale støtte for året 2009 og krevde tilbake millionstøtte for årene 2007 og 2008.

Vil ta 19,4 år

I fortsettelsen understreket Bjørndal at påtalemyndigheten i bevisføringen vil ha fokus på avvik i tallmaterialet for å bevise at SOS Rasisme har oppgitt uriktige medlemstall, eller antall lokallag eller fylkeslag.

– Vi vil spørre om lokallagene var reelle, eller om det bare var papirlag. Oppfyller lokallagene vilkårene? Hadde de et reelt styre? Det innebærer i det minste at styremedlemmene visste at de var det, sa Bjørndal.

Han hadde regnet ut at dersom retten skulle høre alle de mellom 170.000 og 180.000 medlemmene som er oppgitt, ville det ta 4.500 timer, som igjen ville holde rettssaken gående i 19,4 år!

Nå ville det etter påtalemyndighetens oppfatning uansett ikke være mulig å føre så mange medlemmer som vitner, for i virkeligheten finnes de ikke! framholdt aktor, før han redegjorde for skyldkravet som må være oppfylt for hver av de tiltalte for at  de skal kunne dømmes. Både aktiv og psykisk medvirkning vil være straffbart, påpekte han.

Erstatningskrav

Om fremdriftsplanen videre opplyste han mot slutten av sitt innledningsforedrag at det pr. i dag er ført opp 143 vitner, men det er ventet at flere kommer til etter hvert. Først av alle, etter at de tiltalte har forklart seg de neste to ukene, kommer representanter fra LNU og BLD for å redegjøre for sin befatning med saken. Advokat Steffen Brandstad vil også prosedere et erstatningskrav på vegne av Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Etter lunsj er det forsvarernes tur til å komme med sine innledende betraktninger.

Artikkeltags