Bilistene på Haugalandet har gjennom Haugalandspakken betalt for planlegging av gigantiske prosjekter som kun var på tegnebrettet fordi styringsgruppen og Vegvesenet satset på at bomtakstene på Haugalandet skulle økes kraftig – jamfør kritikken i den nylig publiserte granskningsrapporten av Haugalandspakken. Heldigvis for mange bilister ble det ingen takstøkning!

Å la bilistene betale for planlegging av «drømmeprosjekter» som kun var aktuelle med en kraftig takstøkning, er selvsagt ikke greit – og det må få konsekvenser.

Hvert år tas det omtrent inn 200 millioner kroner i Haugalandspakkens bommer. Det har blitt brukt langt over 100 millioner kroner på å planlegge totalt urealistiske prosjekter, slik som omkjøringsveien (Åkra sør – Veakrossen), Veakrossen – Helganesveien, Fagerheim – Ekrene og den opprinnelige varianten av oppgraderingen av Karmsundgata.

For omkjøringsveien alene har det blitt brukt minst 80 millioner kroner på planlegging, for her nøyde ikke Vegvesenet seg med først å regulere – nei, man brukte flere titalls millioner på å prosjektere samtidig som man regulerte. Som kjent er reguleringsplanen for hele veistrekningen fortsatt ikke godkjent – til tross for tre departmentsbehandlinger de siste fem årene.

Det bør være åpenbart for enhver at vanstyringen av Haugalandspakken må få reelle konsekvenser. Vi mener at det er et beskjedent krav at innkrevingen avsluttes et halvt år før tiden, altså 31. desember 2022 – dette med bakgrunn i alle millionene som har blitt brukt til å planlegge urealistiske prosjekter.

Enten får Vegvesenet betale for et halvt år uten innkreving (100 millioner kroner), eller så får styringsgruppen i Haugalandspakken kutte i porteføljen – noe de altså har gjort mange ganger tidligere. Det er selvsagt ikke bilistene alene som skal sitte igjen med svarteper når Vegvesenet ikke evner å planlegge, og styringsgruppen ikke evner å styre!