SYKEFRAVÆR: Det er tallene fra andre kvartal 2021 som viser at legemeldt sykefravær, som er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk, gikk opp med 9,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2020.

På landsbasis er det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent, noe som tilsvarer en økning på 4,7 prosent. Alle fylker og regioner i Norge hadde en økning i 2. kvartal. Selv om Rogaland var fylket med den største økningen, er det kun Oslo (4,1%) som har et lavere sykefravær enn Rogaland.

– Rogaland og Oslo har fortsatt det laveste legemeldte sykefraværet i landet, sier seniorrådgiver i Nav Rogaland, Gustav Svane i en pressemelding.

Olje- og gassektoren peker seg ut

– I Rogaland skiller olje- og gassektoren seg ut med en oppgang på sykefraværet med 17,2 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Rogaland har vesentlig flere ansatte innenfor denne næringsgruppen i forhold til andre fylker i Norge. Det kan være med på å forklare hvorfor fylket har litt høyre økning enn resten av landet, sier Svane.

Sauda, Karmøy og Haugesund topper

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland er Sauda med 5,6 prosent, og Haugesund og Karmøy med 5,5 prosent. Lavest sykefravær har Hjelmeland med 3,5 prosent.

– Av de mest befolkningsrike kommunene i fylket, har Karmøy og Haugesund tradisjonelt sett hatt høyere sykefravær enn kommunene det er naturlig å sammenligne dem med, sier Svane.

Noen utvalgte kommuner sitt legemeldte sykefravær:

 • Stavanger: 4,4%
 • Sandnes: 4,9%
 • Sola: 4,6%
 • Hå: 5,0%
 • Time: 4,5%
 • Klepp: 5,3%
 • Gjesdal: 4,9%
 • Eigersund: 4,8%
 • Haugesund: 5,5%
 • Karmøy: 5,5%

Årsakene til at folk er syke er de to største diagnosegruppene, muskel-/ og skjelettlidelser og psykiske lidelser, som utgjør henholdsvis 35,4 prosent og 23,1 prosent av det totale legemeldte sykefraværet i andre kvartal.

Slik fordeler sykefraværet seg mellom de ulike diagnosegruppene:

 • Allment og uspesifisert: 6,6%
 • Sykdom i fordøyelsesorganene: 4,5%
 • Hjerte og karsykdommer: 3,3%
 • Muskel-/skjelettlidelser: 35,4%
 • Sykdommer i nervesystemet: 6,1%
 • Psykiske lidelser: 23,1%
 • Sykdommer i luftveiene: 5,7%
 • Svangerskapssykdommer: 6,7%
 • Andre lidelser: 8,5%
 • Ukjent: 0,2%

I helse- og sosialtjenester er sykefraværet høyest med 7,8 prosent. Bransjene undervisning og transport og lagring følger på plassene bak med henholdsvis 5,4 prosent og 5,0 prosent.

– Helse- og sosialtjenester skiller seg ut med et vesentlig høyere sykefravær enn de andre næringsgruppene. Det er ingen ny trend, men sykefraværet er i andre kvartal høyere sammenlignet med samme kvartal de siste årene, sier Svane.