DEBATT: Det var med forundring vi 5. november leste Haugesunds Avis sin artikkel om Haugesund Arbeiderparti sin oppfordring til boikott av Caiano sine hoteller i Haugesund.

Artikkelen hadde sitt utspring i nyhetsbrevet fra Haugesund Arbeiderparti onsdag 4. november som lyder:

«Erklæring fra Haugesund Arbeiderparti vedrørende pågående tvist hvor fellesforbundets medlemmer ved Scandic Maritim og Thon Hotel Saga er berørt. Haugesund Arbeiderparti følger nøye med på situasjonen ved Caiano Hotelldrift AS sine hoteller i Haugesund. Vi er kjent med at det er en pågående tvist hvor arbeidstakersiden har anført at arbeidsgiver har opptrådt i strid med arbeidslivets regler i forbindelse med nedbemanning. Haugesund Arbeiderparti kommer ikke til å benytte oss av Caiano Hotelldrift AS sine lokaler før tvisten er løst.»

Deretter gikk styret i Haugesund Arbeiderparti ved styremedlem Odd Magne Skogland ut i Haugesunds Avis og uttalte:

«Vi går ikke inn på Scandic Maritim eller Thon Hotel Saga før tvisten er løst». Han sier videre at han mener at boikotten er en «klar melding til hotellets ledelse om at nedbemanningsprosessen ikke har vært bra.» Styremedlemmet er også tydelig på at styret er «løpende informert gjennom vår kontakt med fellesforbundet», samt at han ikke ser det nødvendig å snakke med ledelsen i hotellene.

Senere uttaler styreleder i Haugesund Arbeiderparti Marianne Hirzel til avisen at:

«Vi presiserer at det er nevnte erklæring som representerer styrets holdning. Haugesund Arbeiderparti har ikke ønsket å benytte disse lokalene så lenge det pågår en arbeidstvist, men har ikke tatt stilling til den pågående tvisten».

Er ikke dette å ta stilling til en tvist og velge aktivt side? Skal politiske partier opptre slik?

Etter at vi leste den første artikkelen ba vi om et møte med styreleder i Haugesund Arbeiderparti og ordfører Arne-Christian Mohn (AP). Ordføreren var i møtet uenig med styret i denne saken.

Styreleder Hirzel kunne kun informere om at et samlet styre står på sitt standpunkt, samt at dette var en gjennomtenkt beslutning, som styret hadde sjekket juridisk før de gikk ut i media.

Styreleder ga ingen ytterligere begrunnelse for eller opplysninger om bakgrunnen for beslutningen.

Det er ikke mulig å gjennomføre en nedbemanningsprosess uten at noen vil føle at det er urettferdig eller leit.

Som arbeidsgiver så er det siste utvei å måtte gjennomføre nedbemanning. Situasjonen vi er i har dessverre gjort at det ikke har vært andre reelle muligheter.

Kundene våre blir bedt om å holde seg hjemme som følge av Covid-19. Det gjør at inntektene forsvinner. Hotellets ledelse og ansatte med Reidar Westre i spissen har stått på og kjempet hver dag under pandemien for å berge det som berges kan av inntekter og gjøre det beste ut av situasjonen. Vi aner ikke når inntektene kommer tilbake.

Det beste vi kan håpe på er å få konferanser og andre store arrangementer i andre halvår 2021.

Ved gjennomføring av nedbemanning, så er eiere og ledelsen svært opptatt av at dette skal være en ryddig og ordentlig prosess i tråd med gjeldende regler.

Etter vår mening så har bedriften gjennomført en ryddig prosess. Det betyr ikke at de som mister jobben eller får reduserte stillinger er fornøyde. Heldigvis har vi et system der de som vil prøve sin sak kan gjøre det.

Caiano Hotelldrift prøver å finne gode løsninger for alle og opplever at det er funnet løsninger i en vanskelig situasjon. Fellesforbundet bekrefter også at det nå bare er en igjen som det ikke er funnet løsning for.

Caiano Hotelldrift ønsker å være en pådriver for viktige saker som ordnede forhold, integrering og økt bruk av lærlinger. Ved våre hoteller ønsker vi velkommen fagorganisering og tariffavtaler.

Vi er overbeviste om at et ryddig og ordentlig arbeidsliv med fagforeninger er til det beste for samfunnet og en bærekraftig utvikling. Hotellene som Caiano Hotelldrift driver er blant de med flest fagorganiserte i landet.

Vi mener derimot at det uheldig når et stort politisk parti går ut med slike uttalelser, tar stilling til en enkelt sak og oppfordrer sine medlemmer til boikott.

Vi er i en ekstraordinær situasjon. Reiselivsnæringen er mer eller mindre med lov nedstengt. Vi er som ansvarlige eiere nødt til å ta grep for at noen skal ha en jobb å gå til etter Covid-19-pandemien. Slik at vi fortsatt kan investere og utvikle hotellene til det beste for byens innbyggere, ansatte og tilreisende.

Eivind Eidesvik

Daglig leder Caiano AS