2023 bør bli året da personvern gjør sitt inntog i lokalvalgkampen. En kommune har ansvar for å frakte innbyggerne sine trygt fra vugge til grav. Det handler ikke bare om å sørge for en god utdanning, givende fritidsaktiviteter, og omsorgsfulle helsetjenester. Det er på tide at kommunepolitikerne også sikrer at innbyggernes personvern blir ivaretatt. Da bør de ikke bruke penger på markedsføring som misbruker folks persondata.

Når kommunale stillinger skal fylles, penger skal deles ut eller det offisielle 17. mai-programmet skal formidles er det naturlig at kommunen bruker penger på annonsering. Enten i form av annonser i nettavisene, eller reklamer i mobilspill og mellom bildene på Instagram.

I de fleste tilfeller velger man den enkleste fremgangsmåten: Å kjøpe annonseplass fra de store tech-gigantene som Google og Meta, som deretter målretter annonsene basert på det de vet om oss innbyggere. Dermed støtter kommunen pengemaskiner som lever av å stjele informasjon om folks privatliv, og selge den videre til høystbydende. Ikke bare er dette et overtramp som bryter med folks rett til personvern. Det bidrar også til å bygge opp under en udemokratisk og farlig utvikling.

I 2018 avdekket Cambridge Analytica-skandalen at 50 millioner Facebook-brukeres persondata ble brukt til å påvirke demokratiske valg. Det amerikanske forsvaret investerer tungt i å sikre seg folks persondata, og flere medier har vist at man gjennom kjøp av persondata kan kartlegge bevegelsesmønsteret til norske politikere. Summen av dette er at man svekker individets rettigheter og legger demokratiske avgjørelser ut for salg.

Det er viktig at kommunen har verktøy for å informere bredt, men markedsføring som baserer seg på misbruk av persondata er langt ifra den eneste måten å nå innbyggerne. Utviklingen av markedsføringsteknologi går raskt, og en rekke undersøkelser viser at andre former for målretting gir bedre resultater enn reklame som baserer seg på persondata.

Det som kan bremse utviklingen er å gå direkte på pengestrømmene. Derfor bør de politiske partiene i Haugesund, som i disse dager meisler ut sine partiprogrammer, gå inn for å vedta retningslinjer om at kommunale penger ikke skal brukes på annonseringsløsninger som bryter med folks rett til personvern.