Haugesund blir vertskapsby for ny konferanse

INITIATIVTAKER: Åge Wee og Slettaa Dykkerklubb er en av initiativtakerne til konferansen som blir Europas første av sitt slag.

INITIATIVTAKER: Åge Wee og Slettaa Dykkerklubb er en av initiativtakerne til konferansen som blir Europas første av sitt slag. Foto:

Haugesund blir vertskapsby for Europas første miljøkonferanse om forsøpling under havflaten.

DEL

HAUGESUND: Haugesund blir vertskapsby når Europas første miljøkonferanse med fokus på marin forsøpling og rydding av havbunnen arrangeres om en måned, nærmere bestemt 7. og 8. februar.

– Konferansen skal bidra til å øke kunnskapen rundt dagens avfallsutfordringer, engasjere til innsats og muliggjøre marine ryddeaksjoner under havflaten, står det i pressemeldingen som er sendt ut mandag morgen.

Disse kommer

Blant foredragsholderne som kommer til Haugesund er Nina Jensen, marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean og tidligere leder av WWF i Norge. Også stortingsrepresentant og medlem av Energi og miljøkomiteen, Stefan Heggelund (H), kommer, sammen med fagrepresentanter fra Klima- og miljødepartementet, og en rekke eksperter fra blant annet Havforskningsinstituttet og gjenvinningsaktøren Geminor skal dele av sin kunnskap, i tillegg til blant andre miljøforkjemperen Ruben Oddekalv og flere oppryddingseksperter fra ulike dykkermiljøer.

Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (A), åpner konferansen 7. februar på Scandic Maritim.

Første i sitt slag

I pressemeldingen vises det til at hver dag blir titusenvis av tonn med avfall dumpet i verdenshavene – avfall som i stor grad består av materialer det tar mange hundre år å bryte ned. Selv om avfallet ofte ender opp på havbunnen, og derfor ikke er synlig, utgjør det en stor utfordring for marin flora og fauna. Noe av det mest skadelige avfallet som havner i havet er plast, et materiale som dreper et betydelig antall sjødyr årlig og som bidrar til å ødelegge hele økosystemer.

TITUSENVIS AV TONN: Hver dag blir titusenvis av tonn med avfall dumpet i verdenshavene. Mye ender opp på havbunnen, der det ikke er synlig, men utgjør en stor utfordring for marin flora og fauna.

TITUSENVIS AV TONN: Hver dag blir titusenvis av tonn med avfall dumpet i verdenshavene. Mye ender opp på havbunnen, der det ikke er synlig, men utgjør en stor utfordring for marin flora og fauna. Foto:

Disse miljøutfordringene blir tema når Clean Ocean arrangeres for første gang. Konferansen har til hensikt å ha fokus på dagens avfallsutfordringer i hav og elver, synliggjøre konsekvensene av marin avfallsforurensing, samt belyse eksisterende og kommende løsninger for å fjerne og begrense fysisk avfall i verdenshavene. Den praktiske tilnærmingen til rydding av havbunnen gjør konferansen til den første i sitt slag i Europa.

150 tonn fra havbunnen

Organisasjonene bak konferansen er miljøforeningen Hummerhuset og Norges største dykkerklubb, Slettaa Dykkerklubb. Disse står også bak en av verdens største opprydningsaksjoner under vann, «Aware Smedasund», som årlig siden 2013 har samlet frivillige dykkere og fjernet mer enn 150 tonn avfall fra havbunnen.

150 TONN: Mer enn 150t onn avfall har miljøforeningen Hummerhuset og Slettaa Dykkerklubb fjernet fra havbunnen under "Aware Smedasundet".

150 TONN: Mer enn 150t onn avfall har miljøforeningen Hummerhuset og Slettaa Dykkerklubb fjernet fra havbunnen under "Aware Smedasundet". Foto:

Styreleder både i Slettaa Dykkerklubb og miljøforeningen Hummerhuset, Åge Wee, er sammen med Lars Einar Hollund og Frederik Finnes initiativtaker og arrangør av Clean Ocean Conference. De tre har som ambisjon å skape både nasjonal og internasjonal bevissthet rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling.

– Med tanke på de enorme utfordringene som følger med marin forsøpling, følte vi det var viktig å bidra til å spre kompetanse og motivasjon til å gjøre noe med problemet. Vårt mål er at konferansen skal lede til engasjement både i det offentlige, i næringslivet og blant privatpersoner, og at vi kan legge til rette for nye initiativ som løser utfordringene rundt marin forsøpling, sier Åge Wee.

Kan bli flere konferanser

Arrangørene har som ambisjon at Clean Ocean Conference skal bli et gjentakende arrangement som tilrettelegger for ryddeaksjoner, bedrer håndtering av avfall og reduserer forsøpling av havet.

– Vi vet at det finnes store mengder avfall i havner både i inn- og utland som krever opprydding, noe vi ønsker å ha fokus på. Dessuten har vi enorme problemer med «spøkelsesfiske», noe som dreper et stort antall dyr i året. Flere må ta ansvar dersom vi skal løse disse utfordringene framover, sier Frederik Finnes i Clean Ocean Conference.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken