Klubb 83 er et godt tiltak som Haugesund kommune ønsker. Vi har for flere uker siden hatt møte med Skåre kirke og styret i Klubb 83 og vi tilbyr dem lokaler på Gamle Slaktehuset. Det er alltid utfordringer knyttet til kapasitet på populære kulturhus, men vi prøver alltid å imøtekomme ønsker.

Under koronapandemien flyttet Klubb 83 til Udland kirke. Haugesund kommune har ikke fått signaler om at klubben ikke var fornøyd med sitt nye tilholdssted.

Skåre kirke har gjort en formidabel jobb med å drive Klubb 83 og de fortjener skryt for jobben de har gjort. De har, etter vår vurdering, vært religionsnøytrale og drevet klubben med stort personlig engasjement.

Pandemien skapte et nytt stort behov for ungdommer på Haugalandet. Som vi nå vet, ble ungdom de som mistet mest ved nedstengningen.

For å motvirke dette etablerte Gamle Slaktehuset «Åpen Zone». Et sosialt treffsted for ungdom mellom 13 og 20 år i Nord-Rogaland. Tilbudet har fått nasjonal oppmerksomhet, og vi har i veldig stor grad lykkes med å skape et trygt sted for ungdom. Ungdom som ville gått gatelangs hvis ikke. Ikke alle i Haugesund har en kjellerstue å invitere venner hjem til. Noen er til og med ikke velkomne hjemme før leggetid. Da må vi stille opp for dem.

Kulturhusenes høst- og vinterprogram blir planlagt hvert år i april. Gamle Slaktehuset og Skåre kirke har hatt jevnlig dialog og i juni ble vi informert om at Klubb 83 fortsetter på Udland. Derfor ble Gamle Slaktehuset fylt opp med «Åpen Zone» for ungdom. Dette skaper selvsagt utfordringer når vi nå skal ta imot Klubb 83 igjen.

I avisen torsdag 23. september kan man lese at noen mener det finnes «krefter» som prøver å presse Klubb 83 ut av Gamle Slaktehuset i Haugesund.

Vi er usikre på hvem Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) her viser til. Som med alle endringer krever det litt planlegging og tid til å snu oss, uten at det kan eller bør leses som uvilje. Her er det flere gode tiltak og gode intensjoner som vi ønsker å løse på en best mulig måte.

Derfor tok vi tak i denne saken for en god stund siden og er i dialog med Klubb 83. Sånt sett slår NFU inn dører som ble åpnet for en god stund siden.