Den største er nesten prikkfri

Får du mange nok prikker for brudd på alkoholforskriften, kan du midlertidig miste skjenkebevillingen. Inventums mange restauranter ser ut til å følge regelverket.