Han har jobbet parallelt som kunstner og lærer, Joakim Lund. Nå tar han et nytt steg og blir rektor på en kommunal skole.
Privat

– Jeg gleder meg til å ta imot 1. klassinger på første skoledag. Det har jeg ikke gjort før.

Nå flytter Joakim Lund (40) hjem for å bli rektor på Bokn skole
Publisert