HAUGESUND/BØMLO: Situasjonen under øvelsen er i korthet full utblåsning fra Gina Krog feltet sør for Utsira. Anslagsvis 10.100 kubikkmeter olje lekker ut på havet i døgnet.

Det blir raskt klart at det ikke er mulig å tette brønnen og at det derfor måtte bores avlastningsbrønner. En må derfor påregne betydelig oppsamlingsaktivitet i et par måneder. Beregninger av hvordan oljen vil bevege seg i sjøen viser at oljen ville komme i land på Bømlo og i Austevoll.

Når hendelsen overgår det forurenser selv og kommunene kan håndtere, trår Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i funksjon (IUA). Det er et samarbeid mellom 18 kommuner i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Ryfylke og Hardanger. Sekretariatet administreres av Karmsund Havn.

Under øvelsen satte IUA Haugesund region stab i Karmsund Havn sine lokaler på Garpeskjær for å håndtere hendelsen på strategisk nivå. I tillegg rykket en mannskapsstyrke på snaut 30 personer med fire båter ut i felten på Bømlo for blant annet å legge lenser og starte øve på oppryddingsarbeidet.

– Gir mye læring

Hovedberedskapslager til IUA i regionen ligger på Årabrot og beredskapssentralen er i Karmsund Havns lokaler på Garpaskjær.

– Dette er en meget nyttig øvelse for IUA Haugesund region. Denne øvelsen krever store ressurser og gir oss mye ny læring. Det er viktig å øve sammen med NOFO, Equinor og Bergen IUA. Vi har en godt utbygd oljevernberedskap i vår region og vi har gjennom en rekke hendelser de siste 50 årene fått bygget opp kompetanse på hvordan vi skal håndtere et større utslipp, sier havnedirektør Tore Gautesen, som er leder av IUA Haugesund region, i en e-post.

Siden øvelsen i skjærgården på Bømlo ikke omfattet noe innsamling av olje, ble de store mannskapene som var kalt ut brukt til å plukke søppel og plast i stedet i noen timer onsdag formiddag.

Øvelsen ble til etter et samarbeid mellom Equinor, som er operatør, og oljeselskapenes oljevernforening, NOFO, samt Bergen IUA og Haugesund IUA.